Pożyczkodawca - Najczęstsze pytania

1. Dlaczego ZłotaMrówka.pl?

Jesteśmy wyjątkowi. Jesteśmy wieloletnimi aktywnymi użytkownikami rożnych portali finansowych o zbliżonej tematyce, zarówno po stronie pożyczkobiorców jak i pożyczkodawców.
Stworzyliśmy najlepsze narzędzie do organizacji miejsca dla internetowej społeczności celem nawiązania relacji finansowych.

2. Ile mogę zarobić pożyczając pieniądze?

Maksymalne dopuszczalne oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym uregulowane jest przez Radę Polityki Pieniężnej i obecnie wynosi 7,2% w skali roku, dodatkowo pożyczkobiorca może zapłacić dobrowolną prowizję na rzecz pożyczkodawcy, która wynosi nie mniej niż 1 PLN.

3. Za ile mogę pożyczyć pieniądze?

Na pierwszym miejscu tak jak w każdym innym przypadku związanym z finansami jest wiarygodność. W przypadku ZłotejMrówki.pl wiarygodność możemy zyskać poprzez większą ilość dobrowolnych weryfikacji, gdzie możemy obniżyć opłatę serwisową 4% do 0,5%, natomiast koszt pieniądze pożyczanego od pożyczkodawców jest nie wyższy niż maksymalne dopuszczalne oprocentowanie wskazane przez Radę Polityki Pieniężnej, które obecnie wynosi 7,2% w skali roku oraz dobrowolnej prowizji płaconej przez pożyczkobiorcę na rzecz pożyczkodawcy, które wartość nie może być niż 1 PLN (ale może także wynosić 0 PLN).

4. Jak przebiega proces zawierania umowy pożyczki?

Cały proces przebiega online bez spotkania na żywo. Strony składają oferty, gdzie po opłaceniu opłaty za usługi serwisu ZłotaMrówka.pl zostaje wygenerowana umowa, która zostaje przesłana na emaile wszystkich stron umowy pożyczki. Następnie strony współpracują ze sobą podczas trwania umowy, a po jej zakończeniu mogą wystawić sobie wzajemnie opinie, co do jakości współpracy.

5. W jaki sposób mogę uzyskać opłatę serwisową na poziomie 0,5%?

W pierwszej kolejności należy posiadać wszystkie pozytywne weryfikacje do 4 poziomu włącznie. W przypadku posiadania w/w warunku ostatnim koniecznym do posiadania 5 poziomu weryfikacji jest zakup akcji spółki „100-SIO” Synergia S.A.

ZłotaMrówka.pl
Platforma przyszłości finansowej. Każdy może stać się jej częścią
zarówno jako pożyczkobiorca jak i jako pożyczkodawca.