Pożyczkodawca - Najczęstsze pytania
1. Przelewy pomiędzy pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą są realizowane bezpośrednio pomiędzy użytkownikami.

2. Płatności za usługi portalu ZłotaMrówka.pl są realizowane przez przelewy24.pl.

3. Strony posiadają wiążącą umowę, która stanowi zabezpieczenie w przypadku ewentualnych problemów z pożyczkobiorcą lub pożyczkodawcą.

4. Z wszelką aktywnością finansową wiąże się ryzyko, które można minimalizować poprzez dobór narzędzi odpowiednich do swojej strategii finansowej. (np.: dywersyfikacja, selekcja, itp.)

ZłotaMrówka.pl
Platforma przyszłości finansowej. Każdy może stać się jej częścią
zarówno jako pożyczkobiorca jak i jako pożyczkodawca.