Pożyczkodawca - Najczęstsze pytania

Pożyczki pomiędzy osobami fizycznymi

Obecnie nazywane pożyczkami społecznościowymi dają nieograniczone możliwości kontroli zarówno w zakresie doboru grupy docelowej jak i oceny ryzyka. Pożyczkodawca może dobrowolnie wg własnego uznania zdefiniować swoje zmienne wg których podejmować będzie indywidualne decyzje inwestycyjne. Minimalna kwota pożyczki na ZłotejMrówce to 50 zł, a następnie jej wielokrotność, co umożliwia dywersyfikację celu inwestycyjnego w danej grupie docelowej.

Zamiast pożyczać 1 osobie można pożyczyć 100 osobom.

Według różnych dostępnych statystyk pożyczki społecznościowe mają wysoką spłacalność w przedziale 90-95%. Oczywiście są inwestorzy (bo tak należy określić osoby, które traktują ten segment jako część swojego portfela finansowego), których celność wyboru pożyczkobiorców, którzy spłacają swoje pożyczki sięga nawet 98%.

Oferta banków w zakresie lokat, skarbu państwa w zakresie oferty obligacyjnej nie pokrywa nawet w części inflacji, a większości przypadków oscyluje na poziomie 1%. Należy jednak pamiętać, że instrumenty finansowe jak lokaty bankowe czy obligacje skarbu państwa dają praktycznie 100% gwarancji ochrony kapitału. Przy pożyczkach zawsze istnieje ryzyko jednak należy wskazać w myśl zasady jest ryzyko jest nagroda. Uwzględniając warunki zawieranych pożyczek można osiągnąć zdecydowanie większą stopę zwrotu z zainwestowanych pieniędzy.

Pożyczkodawca nie ponosi żadnych kosztów zawarcia umowy. Wszystkie koszty ponosi pożyczkobiorca.

Na koniec najważniejsza zaleta takiego segmentu inwestycji – w większości przypadków osoby pożyczające pieniądze mogą zrealizować swoje marzenia, małe pomysły na życie, na biznes, na rozwój osobisty. Społeczność daje nieograniczone możliwości, a niejako wspólna weryfikacja złożonych przez pożyczkobiorcę deklaracji przy zawieraniu umowy będzie rzutowała na przyszłe decyzje osób pożyczających pieniądze na te cele.

ZłotaMrówka.pl
Platforma przyszłości finansowej. Każdy może stać się jej częścią
zarówno jako pożyczkobiorca jak i jako pożyczkodawca.