O Złotej Mrówce

Idea, która kierowała nami podczas tworzenia serwisu była prosta

Chcieliśmy rozwiązać problem z którym osobiście zderzamy się bardzo często – a mianowicie trudność pozyskiwania finansowania własnych pomysłów.
Finansowanie społeczne – czy też w przypadku ZłotejMrówki finansowanie pożyczkami między osobami fizycznymi nie jest niczym nowym – to forma znana wielu dekad, jednakże wraz z rozwojem społeczeństwa sieciowego, chęci dywersyfikacji własnych inwestycji, a w szczególności dostępności do internetu coraz częściej może stać się poważną alternatywą dla finansowania własnych założeń.

ZłotaMrówka jest nowoczesną alternatywą

Alternatywą, która umożliwia spotkanie osób chętnych pożyczyć pieniądze na swoje cele oraz osób, które chciałyby umożliwić zrealizowanie tych celów poprzez udzielenie pożyczek.
Całość procesu zarówno po stronie pożyczkodawcy jak i pożyczkobiorcy jest zautomatyzowana. Pożyczkobiorcy mogą podnieść swoją wiarygodność poprzez dobrowolne weryfikacje.

Finalnie ZłotaMrówka jest najlepszą ofertą dostępną na rynku.

ZłotaMrówka.pl
Platforma przyszłości finansowej. Każdy może stać się jej częścią
zarówno jako pożyczkobiorca jak i jako pożyczkodawca.